Design, kunst og kunsthåndværk med indhold og historie

Albert Nauer Ung pige i sommerkjole

6.500,00 kr.
Varenummer: 3011

Oliemaleri  75.cm x 81.cm. (86.cm X 91,5.cm med ramme) malet 1920. Ramme af ældre dato med brugsspor.

Motivet har træk der minder om skuespilleren Ella Ungerman som Albert Naur giftede sig med 1916, men det vides ikke 100%  om det forestiller hende. Ella Ungerman var en talentfuld skuespiller som hurtigt fik ansættelse på det Kongelige teater, selvom hun ikke havde nogen skuespilleruddannelse. Skønt hun arbejdede ihærdigt med sig selv, kunne hendes mangel på teknik slå igennem og ind imellem gøre hendes spil ujævnt og eksalteret. Samtidig afspejlede ujævnhederne en tiltagende psykisk ubalance. Tilmed skortede det på interessante opgaver i årene på Det Kgl. Teater, selvom hun til stadighed glimtvis frembragte det bedste, også i ubetydelige skuespil. Tvivlen og angsten tog til, og i 1921, nogle dage efter at hun havde optrådt som Leonora i ◊Ludvig Holbergs Det lykkelige Skibbrud, begik hun selvmord. I en nekrolog i tidsskriftet Teatret mindedes hun som et sjældent stræbende talent med en stærk indre spænding. Hun var offer for en higen og en ambition efter at nå noget, hun i virkeligheden ikke havde lyst til

.

Antal
1
Tilføj til kurv
Priser er inkl. moms

Albert Naur, 1889-1973, dansk maler. Udover studieophold i Paris 1912-13 og 1913-14 var Albert Naur autodidakt.

Debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1912.

Albert Naur havde sit udgangspunkt i naturalismen, men opholdet i Paris fik stor betydning for ham. Han blev, især i de unge år, inspireret til at gå i en kubistisk- ekspressiv retning og blev støttet deri af strømningerne i dansk kunst, som bevægede sig i samme retning.

Inden rejsen til Paris havde han kontakt til kredsen omkring Kai Nielsen og Kaare Klint, en kontakt, som han bevarede i årene fremover, og som bragte ham i forbindelse med den gruppe kunstnere, der brød med Den Frie og i 1915 dannede Grønningen.

Albert Naur deltog i Grønningens første udstillinger, i begyndelsen som gæst, siden som medlem. På dette tidspunkt var hans stil sammenfaldende med de franske forbilleder, men den blev også påvirket af Edvard Weie, både i malemåde og emnevalg. I de tidlige portrætter søgte han mod et kubistisk formsprog. Han anvendte ofte en kantet og facetteret figurfremstilling, som dog mildnedes med årene. Kompositionerne blev med tiden roligere, formerne mindre skarpe, de blev bredere og fik større tyngde. Samtidig med en større naturalisme søgte Albert Naur en mere indtrængende personkarakteristik. En lignende udvikling ses for landskabsmaleriernes vedkommende. Disse blev en dominerende del af hans produktion og viser ofte en gavmild og frodig natur, skildret med koloristisk djærvhed og kraftige lysvirkninger. Albert Naur har tillige udført tegninger, litografier samt plakater, bl.a. til Grønningen. Han var aktiv som skribent af artikler om dansk kunst og kunstnere.Albert Naur hørte med til inderkredsen af Johannes Larsens kunstnervenner og gæstede ofte Møllebakken og boede der vinteren efter at hans hustru, skuespilleren Ella Ungermans, tog sit eget liv september 1921.

Maleren Albert Naur sidder ved roret i en jolle med stagsejl sammen med Johannes Larsens to sønner Johan Christoffer ("Lysse") (1901-91) og Andreas ("Puf") Larsen (1899-1953).